Share
 
 
 • กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • การสร้างจิตสำนึกในการต้อนรับและบริการลูกค้า
 • การบริการที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • การบริการลูกค้าที่เหนือความคาดหมาย
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 • ศิลปการพูดเพื่อการต้อนรับและบริการลูกค้า
 • สร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจให้ประทับใจ
 • copyright © 2005 -
  Trainandmedia สงวนลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและรูปภาพในเว็บ
  สำหรับท่านที่จะนำข้อมูลหรือรูปภาพไปใช้ในสื่อต่างๆ และ internet
  กรุณาติดต่อ info.trainandmedia@gmail.com หรือ
  โทร : 0-2936-6833-35,0-2935-6253 แฟกส์ : 0-2934-6677
  1201/18 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310