Share
 
 
 • ศิลปการพูดในที่ชุมชน
 • การพัฒนาการพูดและการสื่อสารในองค์กร
 • Train The Trainer
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การทำงานให้มีความสุข สนุกกับการทำงาน
 • การปรับทัศนคติในการทำงาน
 • การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
 • การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน
 • มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • เทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะการพัฒนาความจำให้เป็นเลิศ
 • การสร้างจินตนาการในการทำงาน
 • บริหารเงิน บริหารงานประสานความสำเร็จ
 • คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก
 • Modern Information System (MIS)
 • copyright © 2005 -
  Trainandmedia สงวนลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและรูปภาพในเว็บ
  สำหรับท่านที่จะนำข้อมูลหรือรูปภาพไปใช้ในสื่อต่างๆ และ internet
  กรุณาติดต่อ info.trainandmedia@gmail.com หรือ
  โทร : 0-2936-6833-35,0-2935-6253 แฟกส์ : 0-2934-6677
  1201/18 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310