หน้าหลัก
ปฏิทิน
กิจกรรมเทรนแอนด์มีเดีย
ประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
เฮฮา สาระ
Check Mail
ติดต่อเรา
988151
รวม Links เพื่อนๆ
[2] [3] [4] [5] 
 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด
 เทศบาลนครอุดรธานี 
 Roche Diagnostics [Thailand] Ltd.
 ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า
 เอไอเอ ประเทศไทย
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
 ประมวลภาพบรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ศรีถาวรชัยพัฒนา
 Trainandmedia  บุก  “Learning Expo 2010”
 Gaysorn Group : Operational Excellence
 สภาเทคนิคการแพทย์ : MTC Young Lab Management Campus III
 TT Aviation Co., Ltd.  : TT AVIATION Staff Outing 2010
 สำนักงานบริหารงานทะเบียนกรมการปกครอง : โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
 ธนาคารกรุงไทย  : การพัฒนาทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) : SME DNA(รุ่น3) 
 บริษัท นิลฟิสก์ - แอ๊ดวานซ์  จำกัด : " together we do " 
 Aeon Thana sinsap (Thailand) : " การพัฒนาทีมงานโดยกิจกรรม Walk rally "
 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : " การจัดการข้อร้องเรียนในการบริการลูกค้า (รุ่น2) "
 บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด : Modernized Management Model  III: ฯ
 บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ : Train The Trainer
 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : การบริหารงานแนวใหม่ฯ
copyright © 2005-
Trainandmedia สงวนลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและรูปภาพในเว็บ
สำหรับท่านที่จะนำข้อมูลหรือรูปภาพไปใช้ในสื่อต่างๆ และ internet
กรุณาติดต่อinfo.trainandmedia@gmail.com หรือ
โทร : 0-2936-6833-35,0-2935-6253 แฟกส์ : 0-2934-6677
1201/18 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310