1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดาวน์โหลด คลิ๊ก !!!!!
2. การสร้างจิตสำนึกในการบริการ ดาวน์โหลด คลิ๊ก !!!!!
3. การสื่อสารในองค์กร ดาวน์โหลด คลิ๊ก !!!!!
4. การสร้างคุณภาพในการทำงาน ดาวน์โหลด คลิ๊ก !!!!!
Total Quality Management (TQM)
5. การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลด คลิ๊ก !!!!!
copyright © 2005 -
Trainandmedia สงวนลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและรูปภาพในเว็บ
สำหรับท่านที่จะนำข้อมูลหรือรูปภาพไปใช้ในสื่อต่างๆ และ internet
กรุณาติดต่อ info.trainandmedia@gmail.com หรือ
โทร : 0-2936-6833-35,0-2935-6253 แฟกส์ : 0-2934-6677
1201/18 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310