หน้าหลัก
ปฏิทิน
กิจกรรมเทรนแอนด์มีเดีย
ประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
เฮฮา สาระ
Check Mail
ติดต่อเรา
วันที่ 11 เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2561
อาพฤ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Admin ผู้เขียนข่าว

     ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การขนส่ง การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับการค้าวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2549  ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  17  มกราคม  2550  
      กรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงออกประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลร้านจำหน่ายก๊าซ โรงเก็บก๊าซ หรือการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2550 เพื่อกำหนดให้ ร้านจำหน่ายก๊าซ ซึ่งมีพนักงานส่งก๊าซ ทำหน้าที่ส่งถังก๊าซหุงต้มให้ตามครัวเรือน และสถานที่ใช้ต่างๆ ต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย คุณสมบัติของก๊าซ วิธีการใช้ถังก๊าซหุงต้มและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัยจากการใช้ก๊าซ  จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมโดยให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายก๊าซส่งพนักงานเข้าอบรมภายใต้ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานส่งก๊าซหุงต้ม”  โดยมอบให้มูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพพลังงาน (ประเทศไทย) โดยศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาโครงการและเป็นผู้ดำเนินการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
• เพื่อให้ผู้ประกอบร้านจำหน่ายก๊าซ และพนักงานส่งก๊าซหุงต้มที่มีอยู่ทั่วประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกฎหมาย วิธีการปฏิบัติ การป้องกัน และอันตรายจากการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แล้วนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำให้บริการกับประชาชนผู้ใช้ก๊าซหุงต้มได้อย่างมีประสิทธิผล
• เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในครัวเรือน     ที่มีสาเหตุมาจากการใช้ก๊าซอย่างไม่ถูกวิธี

  การดำเนินโครงการได้วางแผนฝึกอบรมผู้ขนส่งก๊าซหุงต้ม มีเป้าหมายจำนวน 2,000 คน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและจะจัดอีก 6 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดสงขลา, จังหวัดสงขลา, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดพิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งสุดท้าย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  23  กันยายน ถึงวันที่ 13  พฤศจิกายน  2552  ได้ดำเนินการขึ้นภายใต้แนวคิด “มุ่งสู่มาตรฐาน  ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของกรมธุรกิจพลังงาน ที่จะให้มีการขนส่งก๊าซหุงต้มมีมาตรฐาน ปลอดภัย และสนับสนุนการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG ซึ่งเป็นก๊าซที่สะอาดและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม


ผู้เข้าอบรมกับป้ายบอร์ดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก


สนใจสอบถามข้อมูล www.trainandmedia.com
tel. 0-2936-6833-5

ขอรายละเอียดข้อมูล
yuppayong@trainandmedia.com
sarintip@trainandmedia.com

copyright © 2005-
Trainandandmedia สงวนลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและรูปภาพในเว็บ
สำหรับท่านที่จะนำข้อมูลหรือรูปภาพไปใช้ในสื่อต่างๆ และ internet
กรุณาติดต่อ info@trainandmedia.com หรือ
โทร : 0-2936-6833-35,0-2935-6253 แฟกส์ : 0-2934-6677
1201/18 ซอยลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา(ปัญจมิตร) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310