หน้าหลัก
ปฏิทิน
กิจกรรมเทรนแอนด์มีเดีย
ประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
เฮฮา สาระ
Check Mail
ติดต่อเรา
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
Admin ผู้เขียนข่าว

     ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การขนส่ง การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับการค้าวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2549  ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  17  มกราคม  2550  
      กรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงออกประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลร้านจำหน่ายก๊าซ โรงเก็บก๊าซ หรือการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2550 เพื่อกำหนดให้ ร้านจำหน่ายก๊าซ ซึ่งมีพนักงานส่งก๊าซ ทำหน้าที่ส่งถังก๊าซหุงต้มให้ตามครัวเรือน และสถานที่ใช้ต่างๆ ต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย คุณสมบัติของก๊าซ วิธีการใช้ถังก๊าซหุงต้มและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัยจากการใช้ก๊าซ  จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมโดยให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายก๊าซส่งพนักงานเข้าอบรมภายใต้ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานส่งก๊าซหุงต้ม”  โดยมอบให้มูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพพลังงาน (ประเทศไทย) โดยศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาโครงการและเป็นผู้ดำเนินการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
• เพื่อให้ผู้ประกอบร้านจำหน่ายก๊าซ และพนักงานส่งก๊าซหุงต้มที่มีอยู่ทั่วประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกฎหมาย วิธีการปฏิบัติ การป้องกัน และอันตรายจากการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  แล้วนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำให้บริการกับประชาชนผู้ใช้ก๊าซหุงต้มได้อย่างมีประสิทธิผล
• เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในครัวเรือน     ที่มีสาเหตุมาจากการใช้ก๊าซอย่างไม่ถูกวิธี

  การดำเนินโครงการได้วางแผนฝึกอบรมผู้ขนส่งก๊าซหุงต้ม มีเป้าหมายจำนวน 2,000 คน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและจะจัดอีก 6 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดสงขลา, จังหวัดสงขลา, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดพิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งสุดท้าย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  23  กันยายน ถึงวันที่ 13  พฤศจิกายน  2552  ได้ดำเนินการขึ้นภายใต้แนวคิด “มุ่งสู่มาตรฐาน  ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของกรมธุรกิจพลังงาน ที่จะให้มีการขนส่งก๊าซหุงต้มมีมาตรฐาน ปลอดภัย และสนับสนุนการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG ซึ่งเป็นก๊าซที่สะอาดและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม


ผู้เข้าอบรมกับป้ายบอร์ดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก


สนใจสอบถามข้อมูล www.trainandmedia.com
tel. 0-2936-6833-5

ขอรายละเอียดข้อมูล
yuppayong@trainandmedia.com
sarintip@trainandmedia.com

copyright © 2005-
Trainandandmedia สงวนลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและรูปภาพในเว็บ
สำหรับท่านที่จะนำข้อมูลหรือรูปภาพไปใช้ในสื่อต่างๆ และ internet
กรุณาติดต่อ info@trainandmedia.com หรือ
โทร : 0-2936-6833-35,0-2935-6253 แฟกส์ : 0-2934-6677
1201/18 ซอยลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา(ปัญจมิตร) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 10310