ติดต่อเรา

Contact us

ติดต่อเรา


สถาบันอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย

TRAIN AND MEDIA TRAINING INSTITUTE

บริษัท เทรน แอนด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

1201/18 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 081-453-2828 Email: trainandmediagroup@gmail.com
Line: @trainandmedia
Facebook: trainandmedia
www.trainandmedia.com