ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

Our Customer

ลูกค้าของเรา


จากการจัดสัมมนาอบรมให้ลูกค้ามากว่า 20 ปี สถาบันอบรม เทรนแอนด์มีเดีย มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงที่ได้รับใช้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรและองค์กรต่างๆ อาทิ True, Aeon, K Bank, Alliance CP, น้ำตาลมิตรผล, สหฟาร์ม, กระทรวงการคลัง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ, ม.เกษตรศาสตร์ ฯลฯ

การอบรมสัมมนาที่ผ่านมา

Walk Rally กิจกรรมเพื่อพัฒนาทีมงาน

การอบรมสัมมนาที่ผ่านมา